THỦ TỤC XIN CẤP HỘ CHIẾU

THỦ TỤC XIN CẤP HỘ CHIẾU

Thủ tục xin cấp mới hộ  chiếu phổ thông:

* Điều Kiện :
– Khách có hộ khẩu, KT3, Tạm trú dài hạn ở Tp. HCM .

– 4 tấm hình 4×6 nền trắng khổ quốc tế.

– CMND bảng chính

– Sổ hộ khẩu, KT3, Tạm trú dài hạn ở Tp. HCM .

– Thời gian làm việc 12 ngày làm việc không tính thứ 7 & CN .

Thủ tục xin cấp đổi hộ  chiếu phổ thông:

* Điều kiện :

– Khách đã có hộ chiếu còn hạn trền 1 tháng.

– CMND bảng gốc

– 3 tấm hình 4×6 nền trắng khổ quốc tế.

– Thời gian làm việc 7 ngày làm việc không tính thứ 7 & CN .

* Lưu ý : khách có hộ chiếu còn hạn dưới 1 tháng phải xin cấp mới lại từ đầu thủ tục như thủ tục cấp mới .

Thủ tục xin cấp lại hộ chiếu do hư hỏng , mất…:

* Điều Kiện :

– 3 tấm hình 4×6 nền trắng khổ quốc tế.

– CMND bảng chính

– Đơn cớ mất có xác nhận của Công An .

– Thời gian làm việc 7 ngày làm việc không tính thứ 7 & CN .

– Phải đóng tiền phí tùy theo từng trường hợp.


Thủ tục xin cấp hộ chiếu cho trẻ em:

– Trẻ em dưới 14 tuổi bô/mẹ ký đơn thay, và nộp thay con .

– Đơn xin cấp Hộ chiếu phải có xác nhận của CA phường.

– Trẻ em 14 tuổi trở lên phải có CMND để làm hộ chiếu.

– Thủ tục còn lại giống của người lớn.

Related posts