Tích lũy dặm với Vietnam Airlines

Tích lũy dặm với Vietnam Airlines

Hội viên Bông Sen Vàng được tích lũy dặm trên các chuyến bay của Vietnam Airlines theo các hạng ghế và hệ số cộng dặm như sau:

Đối với các chuyến bay nội địa thực hiện từ ngày 01 tháng 04, 2015 (*)

Hạng ghế Hạng đặt chỗ Hệ số cộng dặm Chuyến bay cộng dặm
Hạng Thương gia 1 J 2,00  

Các chuyến bay nội địa thường lệ do Vietnam Airlines khai thác, ngoại trừ chuyến bay thuê chuyến.

Các chuyến bay do VASCO khai thác với số hiệu chuyến bay là VN(**).

 

Hạng Thương gia 2 C 2,00
Hạng Thương gia 3 D 1,50
Hạng Phổ thông 1 Y, M, K 1,10
Hạng Phổ thông 2 L, Q, B, S , H 0,75
Hạng Phổ thông 3 N, R, T 0,50

Đối với các chuyến bay quốc tế thực hiện từ ngày 01 tháng 04, 2015 (*)

Hạng ghế Hạng đặt chỗ Hệ số cộng dặm Chuyến bay cộng dặm
Hạng Thương gia 1 J, C 2,00 Các chuyến bay quốc tế thường lệ do Vietnam Airlines khai thác, ngoại trừ chuyến bay thuê chuyến.

Các chuyến bay quốc tế có số hiệu chuyến bay là VN được khai thác bởi các hãng hàng không trong liên minh SkyTeam;

Các chuyến bay có số hiệu là VN và được khai thác bởi các hãng hàng không ngoài SkyTeam có hợp tác liên danh với Vietnam Airlines

Hạng Thương gia 2 D 1,50
Hạng Phổ thông đặc biệt 1 W 1,25
Hạng Phổ thông đặc biệt 2 Z 1,25
Hạng Phổ thông 1 Y 1,10
Hạng Phổ thông 2 B, M, S 1,00
Hạng Phổ thông 3 H, K, L, Q 0,75
Hạng Phổ thông 4 N, R, T 0,25
Hạng Phổ thông 5 P 0,25

Đối với các chuyến bay nội địa thực hiện trước ngày 01 tháng 04, 2015 (*)

Hạng ghế Hạng đặt chỗ Hệ số cộng dặm Chuyến bay cộng dặm
Hạng Thương gia 1 J 2,00

Các chuyến bay nội địa thường lệ do Vietnam Airlines khai thác, ngoại trừ chuyến bay thuê chuyến.

Các chuyến bay do VASCO khai thác với số hiệu chuyến bay là VN(**).

Hạng Thương gia 2 C 2,00
Hạng Thương gia 3 D 1,50
Hạng Phổ thông 1 Y, M 1,10
Hạng Phổ thông 2 K, L, B, S , H 0,75
Hạng Phổ thông 3 Q, N, R 0,50

Đối với các chuyến bay quốc tế thực hiện trước ngày 01 tháng 04, 2015 (*)

Hạng ghế Hạng đặt chỗ Hệ số cộng dặm Chuyến bay cộng dặm
Hạng Thương gia 1 J, C 2,00 Các chuyến bay quốc tế thường lệ do Vietnam Airlines khai thác, ngoại trừ chuyến bay thuê chuyến.

Các chuyến bay quốc tế có số hiệu chuyến bay là VN được khai thác bởi các hãng hàng không trong liên minh SkyTeam;

Các chuyến bay có số hiệu là VN và được khai thác bởi các hãng hàng không ngoài SkyTeam có hợp tác liên danh với Vietnam Airlines

Hạng Thương gia 2 D 1,50
Hạng Phổ thông đặc biệt 1 W 1,25
Hạng Phổ thông đặc biệt 2 Z 1,25
Hạng Phổ thông 1 Y, M 1,10
Hạng Phổ thông 2 B, S, H 1,00
Hạng Phổ thông 3 K, L, Q 0,75
Hạng Phổ thông 4 N, R, T 0,25
Hạng Phổ thông 5 P 0,25

Lưu ý:

  • Các loại vé thưởng, vé mua theo giá giảm cho nhân viên Hàng không (ID), nhân viên đại lý (AD), vé giá khuyến mại không được cộng dặm.
  • Các chuyến bay do Jetstar Pacific Airlines (BL) khai thác với số hiệu chuyến bay là VN không được cộng dặm.

  • Chi tiết về các chuyến bay cộng dặm có thể được xem tại Bảng khoảng cách bay.

  • (*) Áp dụng theo thời gian thực hiện chuyến bay, không tính đến thời điểm mua vé.
  • (**) Có hiệu lực đối với các chuyến bay thực hiện từ 01/01/2015

Liên hệ mua vé tại vemaybaybayou.com

Related posts

Leave a Comment