Tiếng ồn máy bay làm tăng nguy cơ bị nhồi máu

Theo nghiên cứu công bố ngày 5/10 của trường đại học Bern, Thụy Sĩ, tiếng ồn của máy bay sẽ làm tăng nguy cơ của chứng nhồi máu cơ tim.

Các nhà khoa học của trường đại học Bern cho rằng những người thường xuyên phải chịu đựng tiếng ồn của máy bay sẽ có nguy cơ tử vong cao do chứng nhồi máu cơ tim.

Để có được kết luận trên, các nhà khoa học đã phải tiến hành nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hơn 4,5 triệu người dân Thụy Sĩ trong 30 năm qua.

Được biết, mối liên hệ giữa tiếng ồn và nguy cơ của chứng nhồi màu cơ tim được bắt đầu từ mức 60 dexiben trở lên.

Các nhà khoa học của đại học Bern cũng nhấn mạnh, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy, tiếng ồn dữ dội và kéo dài cũng như ô nhiễm không khí là các yếu tố dẫn tới căn bệnh nhồi máu cơ tim.

Gọi ngay