Tìm bạn đồng hành

Tên *

Email *

Lộ trình chuyến đi *
Bạn ghi rõ như là Hà Nội - Bangkok hoặc Sài Gòn - Singapore hoặc Sài Gòn - Washington, hoặc Hà Nội - Thái Lan, Sài Gòn - Australia... Càng chi tiết càng tốt.

Ngày bay đi *

Ngày bay về *

Mong muốn tìm bạn và liên hệ *
Bạn ghi vài dòng tâm sự như: hiện có bao nhiêu người, muốn tuyển thêm bao nhiêu hay là càng đông càng vui, không phân biệt nam nữ, chi tiết liên hệ: email, hoặc phone. Rất nhiều bạn quên ghi cách liên hệ đấy.

Leave a Comment