Tra cứu thông tin gửi thẻ hội viên GLP

Hội viên GLP có thể tra cứu thông tin chuyển phát thẻ của mình trên trang web của công ty chuyển phát – đối tác Chương trình Bông Sen Vàng. Để tra cứu thông tin, hội viên cần có các thông tin: Số thẻ hội viên, hạng thẻ, tháng năm thẻ được phát hành lại. Mã vận đơn được tạo lập bởi “Hạng thẻ + Số thẻ hội viên + tháng năm phát hành thẻ”.

Ví dụ: Hội viên GLP số thẻ 90009564, thời gian phát hành thẻ: tháng 12/2013.

Tùy thuộc vào hạng thẻ, mã vận đơn chuyển phát thẻ như sau:
• Thẻ Bạc (S): Mã vận đơn là S900095641213
• Thẻ Titan (T): Mã vận đơn là T900095641213
• Thẻ Vàng (G): Mã vận đơn là G900095641213
• Thẻ Bạch Kim (P): Mã vận đơn là P900095641213

Nếu địa chỉ phát thẻ trong lãnh thổ Việt Nam, hội viên vui lòng truy cập trang web của Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel tại viettelpost.com.vn, sau đó nhập mã vận đơn vào “Hành trình đường thư”. Đối với địa chỉ thư tín ngoài lãnh thổ Việt Nam, hội viên hãy truy cập trang web của công ty Planet Courier Service tại www.pcscourier.vn và nhập mã vận đơn vào mục “Tra bưu phẩm, bưu kiện”.

Chương trình Bông Sen Vàng hy vọng hội viên sẽ hài lòng với tiện ích này khi có thể chủ động trong việc tra cứu thông tin gửi thẻ của mình.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay