Triển khai tạm ngưng sử dụng mô hình tiếp viên cũ từ 01/01/2011

VietnamAirlines(VNA) thông báo về việc“Triển khai tạm ngưng sử dụng mô hình tiếp viên cũ từ 01/01/2011” như sau:

Từ ngày 01/01/2011, VNA ngưng sử dụng hình ảnh bà Bùi Thị Hoàng Oanh trong các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của VNA (qua mô hình tiếp viên, màn hình trên máy bay và các ấn phẩm, vật phẩm khác).

Do vậy, các đại lý VNA vui lòng gỡ bỏ các mô hình tiếp viên cũ có hình ảnh bà Bùi Thị Hoàng Oanh, không trưng bày mô hình tiếp viên cũ tại các địa điểm phòng vé.

VNA sẽ tiến hành kiểm tra và thu hồi các mô hình cũ. Phương án thu hồi các mô hình tiếp viên cũ và cấp phát mô hình tiếp viên mới sẽ được thông báo sau.

Nếu đại lý nào cố tình vi phạm để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện về việc vi phạm bản quyền hình ảnh nêu trên, đại lý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các chi phí phát sinh (nếu có).

Đề nghị Quý Đại lý thực hiện nghiêm túc theo nội dung trên.

Theo VNA

Gọi ngay