Từ 1/8/2010 sẽ áp dụng quy định mới về việc cấp visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần và 1 năm nhiều lần

Từ 1/8/2010 sẽ áp dụng quy định mới về việc cấp visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần và 1 năm nhiều lần.

Từ 1/8/2010, người mang quốc tịch Việt Nam, đang ở Việt Nam và sử dụng hộ chiếu phổ thông muốn làm visa Trung Quốc loại:

  • 6 tháng nhiều lần thì bắt buộc trên hộ chiếu hiện tại hoặc hộ chiếu cũ phải thể hiện đã từng sang Trung Quốc tối thiểu từ 2 lần trở lên. (Nếu đã từng có visa Trung Quốc loại từ 6 tháng nhiều lần trở lên mà mới chỉ sang 1 lần thì cũng có thể xin được).
  • 1 năm nhiều lần thì bắt buộc trên hộ chiếu hiện tại hoặc hộ chiếu cũ phải thể hiện đã từng sang Trung Quốc bằng tem visa loại từ 6 tháng nhiều lần trở lên.

Nếu có visa Trung Quốc cũ thì visa đó phải hết giá trị sử dụng thì mới được xin visa khác.

Gọi ngay