Vay vốn nước ngoài để mua máy bay

Vay vốn nước ngoài để mua máy bay

Chính phủ vừa có nghị quyết đồng ý về nguyên tắc việc cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài để mua máy bay của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam. Trước đó, Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về việc cấp bảo lãnh nêu trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày.

Việc đầu tư mua máy bay cho các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khác thuê khai thác, tạo điều kiện cho Tổng công ty hàng không Việt Nam phát triển đội bay có cơ cấu phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm sự phụ thuộc đối với các nhà cung cấp và cho thuê máy bay nước ngoài là cần thiết. Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục cấp bảo lãnh vay vốn nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Tuổi trẻ

Related posts