Vé khứ hồi đi SINGAPORE

Vé khứ hồi đi SINGAPORE
Hãng #MASKargo giá khứ hồi bao gồm thuế từ#140USD
Xuất vé từ tháng 9/2017
Khởi hành từ tháng 9/2017
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
Tổng đài VN: (028) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
———————– —lịch bay mẫu———————–————-
1 MH 751 10OCT 2 SGNKUL 1100 1355 10OCT E 0
2 MH 605 10OCT 2 KULSIN 1630 1730 10OCT E 0
3 MH 624 15OCT 7 SINKUL 1535 1635 15OCT E 0
4 MH 766 15OCT 7 KULSGN 1750 1845 15OCT E

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay