Vé máy bay chỉ 10.000 đồng

Vé máy bay chỉ 10.000 đồng

Giá bán: 10.000 đồng/khách/lượt; chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí.

Hành trình: Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội và ngược lại.

Thời gian mở bán: từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 59 ngày 14.12.2011.

Số lượng vé: 2.000 vé (một lượt)

Hiệu lực hành trình: từ 25.12.2011 – 30.04.2012.

Hạn chế áp dụng:

– Hồ Chí Minh – Hà Nội: từ 08.01.2012 đến 09.02.2012; từ 28.03.2012 đến 02.04.2012

– Hà Nội – Hồ Chí Minh: từ 27.01.2012 đến 09.02.2012; từ 28.03.2012 đến 02.04.2012

Qui định về vé:
– Đổi tên/đổi hành trình: không được phép
– Hoàn vé: không được phép
– Đổi ngày bay: được phép, thu lệ phí và chênh lệch giá (nếu có)
Kênh bán: chỉ áp dụng cho kênh website www.vietjetair.com

Hình thức thanh toán: thanh toán ngay khi đặt chỗ bằng thẻ visa, master card. Thanh toán sau không áp dụng.

Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi số lượng vé khuyến mại được bán hết.

Related posts