Vé máy bay khuyến mãi khứ hồi từ Mỹ/Canada đi Sài Gòn của China Southern Airlines.

Vé máy bay khuyến mãi khứ hồi từ Mỹ/Canada đi Sài Gòn của China Southern Airlines.

Khởi hành từ LOS ANGELES ĐI SÀI GÒN

  • Giá 450 USD, Hạng T, giá trị 3 tháng
  • Giá 580 USD, Hạng Z, giá trị 6 tháng

– Hiệu lực mua vé đến 31 tháng 3 năm 2014
– Hiệu lực khởi hành đến 23/5/2014 or 26/8/2014 – 09/12/2014
– Giá trên chưa bao gồm TAX

Khởi hành từ VANCOUVER ĐI SÀI GÒN

  • Giá 570 USD, Hạng đặt chổ Z
  • Giá 690 USD, Hạng đặt chổ V

Khởi hành từ CALGARY/EDMONTON ĐI SÀI GÒN

  • Giá 670 USD, Hạng đặt chổ T
  • Giá 780 USD, Hạng đặt chổ Z

– Hiệu lực mua vé đến 06 tháng 3 năm 2014
– Hiệu lực khởi hành từ 1/3/2014 -31/7/2014
Ngày không áp dụng: Outbound : 22JUN14-3JUL14
Inbound : 28JUL14-5SEP14 / 27SEP14-1OCT14
– Giá trên chưa bao gồm TAX

Related posts

Leave a Comment