Việt Nam – Frankfurt/London/Paris: 999USD /vé khứ hồi

Việt Nam – Frankfurt/London/Paris: 999USD /vé khứ hồi

Giá vé đã bao gồm các loại thuế, chưa bao gồm lệ phí xuất vé.

 Hạng ghế  Phổ thông
 Thời gian xuất vé  15/10/2011 – 31/03/2012
 Thời gian khởi hành và kết thúc hành trình  01/01/2012 – 31/03/2012
 Thời gian dừng tối đa  03 tháng
 Thay đổi đặt chỗ  Được phép với phí 200USD/ lần
 Đổi hành trình  – Trước khi khởi hành: 200USD/ lần
– Sau khi khởi hành: Không được phép.
 Gia hạn vé  Không được phép.
 Hoàn vé  – Trước khi khởi hành: 200USD
– Sau khi khởi hành: Không được phép.
 Đặt chỗ và xuất vé  Vé phải được xuất trong vòng 72h sau khi có chỗ
 Thời gian không áp dụng chặng Việt Nam-Paris/Frankfurt  01/02/2012 – 11/03/2012

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với phòng BAYOU. DT: 01273277777 – 0919093293

Related posts