Việt Nam – EU sẽ ký hiệp định về hàng không

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý nội dung hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về một số lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực hàng không.

Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ Việt Nam ký hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của EU và giao Bộ

Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng cũng cho phép áp dụng tạm thời hiệp định sau khi ký và giao Bộ Ngoại giao thông báo với phía EU về việc áp dụng tạm thời hiệp định nêu trên.

Gọi ngay