VIETNAM AIRLINES CHUYẾN BAY ĐỒNG GIÁ

Thời gian xuất vé: 27/10/2013 – 31/12/2013
Thời gian khởi hành: 27/10/2013 – 29/03/2013

Giá vé 1 chiều – hành trình:
 Hà Nội – Tp. HCM : 1.550.000 VND
Tp.HCM – Hà Nội: 1.550.000 VND

Hà Nội – Đà Nẵng: 1.000.000 VND
Đà Nẵng – Hà Nội: 1.000.000 VND
Tp.HCM – Đà Nẵng: 1.000.000 VND
Đà Nẵng – Tp.HCM: 1.000.000 VND

Tp.HCM – Vinh: 1.550.000 VND
Vinh – Tp.HCM: 1.550.000 VND

Tp.HCM – Hải Phòng: 1.550.000 VND
Hải Phòng – Tp.HCM: 1.550.000 VND

Giá vé chưa bao gồm thuế VAT, lệ phí sân bay & các lệ phí khác.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay