Vietnam Airlines – Khuyến mãi đến Shanghai/Guangzhou

TP Hồ Chí Minh – Shanghai 410 USD
TP Hồ Chí Minh – Guangzhou 200 USD

  • Xuất vé từ ngày 25/08/2010 đến 07/10/2010
  • Khỏi hành từ ngày 01/09/2010 đến 07/10/2010
  • Thời gian dừng tối đa: 1 tháng
  • Hoàn vé trước khởi hành phí 60 USD
  • Áp dụng các điều kiện khác của hãng
Gọi ngay