Vietnam Airlines khuyến mãi khách nội địa đi tối thiểu 3 chặng trong một hành trình

Thời hạn bán: Từ 25-08-2011 Đến ngày 31-12-2011. Thời hạn khởi hành: Từ 05-09-2011 Đến ngày 31-12-2012.

4,500,000 (chưa thuế) Hành trình 3 chặng, Hạng đặt chỗ X

5,700,000 (chưa thuế) Hành trình 4 chặng, Hạng đặt chỗ X

6,900,000 (chưa thuế) Hành trình 5 chặng, Hạng đặt chỗ X

Đối tượng áp dụng: Khách đi nội địa với hành trình tối thiểu 3 chặng và tối đa 5 chặng bay, không tính chặng mặt đất.

1 Thành phố không xuất hiện quá 2 lần cùng một hành trình

Ví dụ:

Hà nội – Sài gòn – Phú Quốc – Sài gòn – Hà nội ==> được phép

Hà nội – Sài gòn // Hà nội – Sài gòn – Hà nội ==> không được phép

 

Gọi ngay