Vietnam Airlines khuyến mãi khách thương gia

Thời hạn bán: Từ 14-09-2011 đến ngày 20-09-2011. Thời hạn khởi hành: Từ 17-09-2011 Đến ngày 30-11-2011.

Biểu giá VN110911F

Loại giá: JEE14, Hạng đặt chỗ: J

Vé khứ hồi Sài gòn đi Bangkok/Kualalumpur: 279USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi Singapore: 399USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi Phnompenh/Siemrep: 299USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi Vientiane: 459USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi HongKong: 499USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi Thượng hải: 699USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi Seoul/Pusan: 799USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi Tokyo/Nagoya/Fukuoka/Osaka: 999USD (chưa thuế)

Vé khứ hồi Sài gòn đi Moscow: 2,099USD (chưa thuế)

Gọi ngay