Vietnam Airlines quy định cho hội viên Bông Sen Vàng khi bay trên chuyến bay Tarom

Vietnam Airlines quy định cho hội viên Bông Sen Vàng khi bay trên chuyến bay Tarom

Từ ngày 27/10/2013, hãng hàng không TAROM (Rumani) – thành viên SkyTeam, quy định hạng đặt chỗ, hệ số tích lũy dặm và hạng ghế trả trưởng cho hội viên Bông Sen Vàng khi bay trên chuyến bay của TAROM như sau:

1. Tỉ lệ tích lũy dặm trên chuyến bay của TAROM

Hạng ghế Hạng đặt chỗ Hệ số tích lũy dặm
Hạng Thương gia J, C, D, I 1.25
Hạng Phổ thông đặc biệt Y 1.00
Hạng Phổ thông B, M, U 1.00
K, R, H, G, L, Q, N, T, V, S, E 0.75

 

2. Hạng ghế trả thưởng cho hội viên Bông Sen Vàng trên chuyến bay của TAROM:

Hạng Phổ thông: X

Hạng Thương gia: O

Related posts

Leave a Comment