VISA DU HỌC HOA KỲ

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XIN CẤP THỊ THỰC DU HỌC VÀO HOA KỲ

Giấy nhập học (I-20) của tất cá các du học sinh đều phải được nhà trường chứng thực vào hệ thống ISEAS hoặc SEVIS.Tại buổi phỏng vấn,nếu tên của du học sinh không có trong hệ thống của chúng tôi thì du học sinh đó sẽ bị từ chối cấp thị thực theo điều khoản 221(g).
để nộp đơn xin cấp thị thực du học, du học sinh cần chuẩn bị những gì ?
Hộ chiếu phải có hiệu lực ít nhất 6 tháng so với thời gian du học sinh dự kiến đến Hoa Kỳ
Biên Lại lệ phí thị thực,Lệ phí này không hoàn trả lại nhưng có thể chuyển nhượng được(xem chi tiết ở phần chú thích).Mỗi đương đơn xin thị thực đều phải có phiếu hẹn phỏng vấn riêng,kể cả trẻ em có cùng hộ chiếu với cha mẹ
Các Mẫu đơn DS160(mỗi loại 2 mẫu) được điền đầy đủ ,ký tên và dán hình,trẻ em đi cùng cũng phải điền mẫu đơn riêng

Kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2004,tất cả các đương đơn xin t ị thực không di dân tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể sử dụng mẫu đơn xin thị thực điện tử(EVAF),mẫu đơn này và các hướng dẫn được đăng tải tại địa chỉ http://evisaform.sate.gov
đương đơn phải điền mẫu đơn thị thực trên mạng,in ra giấy 2 mẫu đơn kèm theo trang có mã vạch và đem theo mẫu đơn này cùng với tất cả nhưng giấy tờ khác đến Tổng Lãnh sự để dụ phỏng vấn.

Mẫu I-20 do trường học tại Hoa Kỳ cấp.Xin lưu ý là du học sinh phải nộp đầy đủ các trang của mẫu đơn này.Mẫu đơn phải có chữ ký của du học sinh và Ban giám hiệu nhà trường.Chúng tôi sẽ không cấp thị thực cho du học sinh nào xin thị thực nhiều hơn 90 ngày trước ngày nhập học được ghi trên I-20.Chúng tôi cũng không cấp thị thực cho du học sinh nào xin thị thực sau ngày được nhập học;
Những bằng chứng về tài chính như sổ ngân hàng,giấy tờ chứng minh về mức thu nhập, giấy phéo kinh doanh,giấy tờ thuế và thuế giá trị gia tăng,để chứng minh du học sinh,gia đình hoặc người tài trợ có đủ khả năng trang trải tiền học phí,chi phí ăn ở phát sinh cho du học sinh trong suốt quá trình học tại hoa kỳ;
Học bạ,bằng cấp mà du học sinh đã được cấp trong quá trình học vừa qua;
điểm thi từ những kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế,ví dụ điểm TOEFL;
Những bằng chứng cho thấy du học sinh sẽ rời Hoa kỳ sau khi hoàn thành việc du học của mình.
Nếu du học sinh có chồng/vợ và con muốn xin thị thực đi theo cùng thì phải nộp thêm bằng chứng về mối quan hệ như giấy kết hôn,giấy khai sinh Tất cả du học  sinh phải tham dự phỏng vấn. Xin lưu ý rằng những giấy tờ này sẽ được trình cho viên chức tại buổi phỏng vấn.Không gửi bất kỳ giấy tờ nào đến văn phòng lãnh sự trước ngày phỏng vấn.Vào ngày hẹn, du học sinh sẽ không được phỏng vấn nếu du học sinh đến sau 10:30.Nếu được chấp thuận ,thị thực sẽ được cấp lúc 15:00 vào ngày làm việc tiếp theo.Đôi khi có những trường hợp du học sinh cần phải chờ để xét duyệt thêm thì thị thực sẽ không được cấp ngay lập tức.Do đó,để tránh bất cứ vấn đề nào có thể xãy ra vào giờ chót,du học sinh nên xin thị thực nếu đã có dự định đi du học.Du học sinh không nên sắp xếp bất kỳ kế hoạch cố định nào cho đến khi đã nhận được thị thực.
Đối với du học sinh đã học tại hoa kỳ,và nay muốn trở lại Hoa kỳ
Nếu bạn đang là du học sinh tại Hoa kỳ và thị thực đã hết hạn thì du học sinh phải phỏng vấn xin thị thực mới.
Tôi cần chuẩn bị gì để xin thị thực mới khi tôi là du học sinh đang theo học tại Hoa Kỳ và quay trở về trong thời gian ngắn.
Xem hướng dẫn từ mục 1 đến 5 và mục 8 trên đây(lưu ý:Mẫu I-20 phải là mẫu mới hoặc mẫu cũ nhưng phải được xác nhận của trường học có giá trị trong vòng 12 tháng
Bằng cấp,bảng điểm của tất cả các khoá học mà du học sinh đã học trong thời gian vừa qua mà du học sinh đã học trong thời gian vừa qua tại Hoa Kỳ

Với thị thực du học,tôi được ở bao lâu tại Hoa Kỳ?
khi du học sinh vao Hoa Kỳ bằng thị thực du học,du học sinh được phép ở lại Hoa Kỳ trong suốt thời gian dự định học.Điều này có nghĩa là du học sinh có thể ở lại Hoa Kỳ ngay cả khi thị thực du học (F1) đính kèm trong hộ chiếu đã hết hạn.

Ví dụ như nếu thị thực của du học sinh có giá trị 3 tháng và sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2011,và du học sinh được phép ở lại Hoa Kỳ theo học (thường được viết tắc là D/S trên hộ chiếu hoặc thẻ I-94),thì du học sinhco1 thể ở lại Hoa kỳ cho đến khi nào hoàn tất việc học.Mặc dù thị thực đã hết hạn và đã qua ngày 1 tháng 3 năm 2011,du học sinh vẫn được xem là hợp pháp tại Hoa Kỳ.Tuy nhiên,nếu  du học sinh rời khỏi Hoa kỳ sau khi thị thực đã hết hạn thì phải xin thị thực mới ở Tông lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp Hồ Chí Minh để được phép trở lại hoa kỳ.Xin lưu ý răng ,thị thực du học sẽ không được cấp mới hoặc gia hạn tại Hoa Kỳ,mà phải được cấp tại Đại Sứ Quán Hay Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Nếu tôi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu,tôi có được cấp thị thực không?
Nhiều du học sinh thường cảm thấy mơ hồ khi không nhân được thị thực,mặc dù họ đã trình mẫu I-20 và những thông tin về trường mà họ đã chọn để học tại Hoa Kỳ.Theo điều luật của Hoa Kỳ,tất cả du học sinh xin thị thực không di dân phải đưa ra những chứng minh đủ để thuyết phục viên chức Hoa Kỳ thấy rằng du học sinh sẽ rời Hoa Kỳ trước thời gian được phép lưu trú.
Đối với thị thực du học,du học sinh có thể dự định ở lại Hoa Kỳ nhiều tháng,nhiều năm để theo đuổi khoá học.Do đó,Viên chức Hoa Kỳ phải xem xét trên toàn bộ hoàn cảnh của du học sinh trước khi quyết định cấp thị thực.Viên chức Hoa Kỳ có thể từ chối không cấp thị thực du học khi mục đích của du học sinh không phải là việc học,mà là muốn cư trú tại Hoa Kỳ lâu dài.Do đó,việc du học sinh được chấp nhận vào học và được cấp I-20 chỉ là một yếu tố phải được xem xét thôi.

Mười điều cần lưu ý khi nộp đơn xin thị thực du học

Các mối liên hệ với nước sở tại. Theo luật pháp Hoa kỳ,tất cả các đương đơn xin thị thực không di dân đều được xem là những người có ý định định cư cho đến khi họ thuyết phục được viên chức lãnh sự là họ không có ý định này.Vì vậy,đương đơn phải chứng minh được mình có nhiều lý do để về nước sở tại hơn là Hoa Kỳ các mối liên hệ với nước sở tại là những điều ràng buộc đương đơn với quê hương hay nơi cư trú hiện tại của họ, như công việc, gia đình, các triển vọng tài chính mà đương đơn sẽ sỡ hữu hay thừa kế, các khoản đầu tư, nếu đương đơn dự định theo học bậc đại học, viên chức phỏng vấn có thể hỏi về những ý định cụ thể hay khả năng làm việc trong tương lai, gia đình hay những mối quan hệ khác, mục tiêu học tập, điểm số học tập, các kế hoạch dài hạn và triển vọng sự nghiệp của đương đơn tại nước sở tại. Do hoàn cảnh của mỗi người khác nhau nên đương nhiên không có một sự giải thích thần diệu, hay bất cứ tài liệu, giấy chứng nhận, lá thư nào có thể đảm bảo việc cấp thị thực.
Anh ngữ. Đương đơn nên dự kiến trước là phỏng vấn sẽ được tiến hành bằng tiếng anh chứ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Một lời khuyên được đưa ra là nên thực tập giao tiếp bằng tiếng anh với người bản ngữ trước buổi phỏng vấn. Nếu đương đơn dự định sang Hoa Kỳ chỉ để học khoá anh ngữ chuyên sâu, đương đơn nên chuẩn bị giải thích rõ tiếng anh sẽ hữu ích cho họ như thế nào tại nước sở tại
Tự trình bày. Không nên dẫn cha mẹ hay người thân trong gia đình cùng đi dự phỏng vấn. Viên chức lãnh sự muốn phỏng vấn chính đương đơn chứ không phải gia đình của họ. Đương đơn sẽ tạo một ấn tượng bất lợi nếu không chuẩn bị để tự trình bày. Trong trường hợp đương đơn còn nhỏ, muốn nộp đơn để theo học chương trình bậc trung học và cần có cha mẹ hiện diện để trả lời các câu hỏi, chẵng hạn như về khả năng tài chính, thì cha mẹ của đương đơn nên đợi tại phòng chờ
Nắm rõ chương trình và mức độ phù hợp của chương trình với các dự định nghề nghiệp. Nếu đương đơn không thể trình bày rõ lý do vì sao họ theo học một trương trình cụ thể tại Hoa Kỳ, đương đơn sẽ không thể thuyết phục đươc viên chức lãnh sự là họ thực sự có ý định học tập chứ không phải định cư. Đương đơn phải giải thích được việc học tập tại Hoa Kỳ với nghề nghiệp tương lai của họ sau khi trở về nước sở tại của họ
Trình bày ngắn gọn. Do có nhiều đơn xin thị thực cần tiếp nhận sử lý, tất cả các viên chức lãnh sự phải tiến hành cuộc phỏng vấn một cách nhanh chóng, hiệu quả dưới áp lực mạnh về thời gian. Nhìn chung họ phải đưa ra quyết định dựa trên những ấn tượng được hình thành trong một hai phút đầu của buổi phỏng vấn. Do đó những điều được trình bày trước tiên và ấn tượng ban đầu tạo ra mang tính quan trọng đối với thành công của đương đơn. Cần trả lời thẳng vào điều viên chức lãnh sự muốn hỏi và trả lời ngắn gọn
Các giấy tờ bổ sung. Đương đơn nên sắp xếp chuẩn bị sao cho viên chức lãnh sự có thể hiểu rõ ngay khi nhìn thoáng qua là đương đơn đang xuất trình những loại văn bản giấy tờ gì và những giấy tờ này nhằm chứng minh điều gì. Những văn bản giải thích dài dòng không thể giúp viên chức đọc hay đánh giá một cách nhanh chóng. Nên nhớ rằng nếu may mắn thì đương đơn chỉ có từ hai đến ba phút cho cuộc phỏng vấn
Không phải mọi quốc gia đều xem xét bình đẳng :  đương đơn thuộc các quốc gia đang gặp phải những vấn đề kinh tế hay các quốc gia có nhiều sinh viên ở lại Hoa Kỳ định cư sẽ khó có khả năng được cấp thị thực hơn. Theo thống kê, đương đơn thuộc các quốc gia này có tỉ lệ người có ý định định cư cao hơn. Họ cũng thường được hỏi về cơ hội nghề nghiệp tại nước sở tại sau khi hoàn tất việc học tại Hoa Kỳ.
Việc làm : mục đích chính của đương đơn khi sang Hoa Kỳ là để học tập, đây không phải là cơ hội làm việc trước cũng như sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhiều sinh viên có thể làm việc ngoài khuôn viên nhà trường trong thời gian học tập, công việc này chỉ là mục đích phụ bên cạnh mục đích chính là việc hoàn tất chương trình học của họ tại Hoa Kỳ đương đơn phải trình bày rõ được dự định của mình quay về nước sở tại sau khi hoàn tất chương trình học.Nếu chông hay vợ của đương đơn nộp đơn xin thị thực loại F-2 để đi cùng,nên lưu ý rằng những thân nhân được cấp thị thực F-2 không được phép làm việc tại Hoa Kỳ rtrong bất kỳ trường hợp nào.Nên chuẩn bị để trình bày với viên chức người chồng hay vợ đi kèm có ý định làm gì trong thời gian ở Hoa Kỳ,nếu như được hỏi.Các công việc tình nguyện và việc theo học bán thời gian là những hoạt động trong khuôn khổ được cho phép.
Những thân nhân tại quê nhà : nếu chồng/vợ và con cái của đương đơn vẫn ở lại nước sỡ tại,đương đơn nên chuẩn bị để trình bày với viên chức những thân nhân này sẽ sinh sống như thế nào trong thời gian đương đơn vắng mặt. Đây là một vấn đề đặc biệt phức tạp nếu đương đơn là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Nếu viên chức lãnh sự có ấn tượng rằng những người thân trong gia đình sẽ cần đương đơn chuyển tiền từ Hoa Kỳ về để nuôi họ, đơn xin thị thực du học của đương đơn hầu như chắc chắn sẽ bị từ chối. Nếu thân nhân trong gia đình quyết định sau này mới sinh sống cùng đương đơn , họ nên nộp xin thị thực tại chính cơ quan lãnh sự mà đương đơn đã nộp đơn trước đó .
Giữ thái độ tích cực : không nên đưa viên chức lãnh sự vào mội cuộc tranh cãi. Nếu bị từ chối thị thực du học, đương đơn nên yêu cầu viên chức đưa ra danh sách các giấy tờ mà nghĩ là đương đơn nên xuất trình để làm thay đổi quyết định từ chối và nên yêu cầu một văn bản giải thích lí do mình bị từ chối.

Gọi ngay