Visa Ma Cao sẽ cấp tại Việt Nam từ 1/7/2010

Từ 1/7/2010, người mang quốc tịch Việt Nam, đang ở Việt Nam và sử dụng hộ chiếu phổ thông sẽ phải làm visa Ma Cao tại Việt Nam thay vì làm visa tại cửa khẩu như trước đây.

Gọi ngay