Visa – Thị thực là gì?

Visa – Thị thực là gì?

Thị thực là một xác nhận cho phép một người nước ngoài đến và xin phép vào Hoa Kỳ lưu trú.

Thị thực không phải sự bảo đảm chắc chắn việc được phép vào Hoa Kỳ. Viên chức di trú thuộc Cơ quan Thực thi Luật nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ của Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định việc một người mang thị thực có thể được hay không được vào Hoa Kỳ với tình trạng và thời gian lưu trú cụ thể.

Tùy vào mục đính của chuyến đi mà người đến Hoa Kỳ sẽ cần loại thị thực nào.

Related posts

Leave a Comment