WEST PALM BEACH TAN SON NHAT WEST PALM BEACH 840 USD

WEST PALM BEACH – TAN SON NHAT – WEST PALM BEACH
Hãng EVA AIR: 840 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 1/2018
Khởi hành từ tháng 5/2018 
————- Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay————–
HotLine: 0919093293
Tổng đài VN : ( 028 ) 73031818 

 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 UA1498 12MAR 1 PBIIAH 655A 856A VICTOR
2 UA7937 12MAR 1 IAHNRT D 1115A 315P+1
3 UA7973 13MAR 2 NRTSGN 1 445P 945P
4 UA7904 12APR 4 SGNNRT 2 700A 300P 788
5 UA 078 12APR 4 NRTEWR 1 500P 445P 77W
6 UA1764 12APR 4 EWRPBI C 700P 951P 320

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay